Pau / Paz / Peace

Valencià  
En aquesta hora fosca de la història, ens sumem al comunicat de la Universitat de València i a la declaració de la Societat d’Estudis Kantians en Llengua Espanyola (SEKLE) per a demanar el cessament de la invasió d’Ucraïna decretat pel govern de Vladímir Putin. La guerra només infanta barbàrie. Des del comú sentit de fraternitat, ens solidaritzem amb les víctimes de l’atac. Des de l’exigència de respecte a la Humanitat, demanem a les elits russes que abandonin Ucraïna. Des de les nostres conviccions democràtiques, instem als governs a que promoguin la pau.

Castellano  
En esta hora sombría de la historia, nos sumamos al comunicado de la Universidad de Valencia y a la declaración de la Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española (SEKLE) para pedir el cese de la invasión de Ucrania decretado por el gobierno de Vladímir Putin. La guerra sólo engendra barbarie. Desde el común sentido de fraternidad, nos solidarizamos con las víctimas del ataque. Desde la exigencia de respeto a la Humanidad, demandamos a las élites rusas que abandonen Ucrania. Desde nuestras convicciones democráticas, instamos a los gobiernos a que promuevan la paz.

English  
In this dark hour of History, we adhere to the institutional communication of the University of Valencia and to the statement of the Society for Kantian Studies in the Spanish Language (SEKLE) to demand the cessation of the invasion of Ukraine ordered by the government of Vladimir Putin. War only breeds barbarism. From the common sense of brotherhood, we stand in solidarity with the victims of the attack. From the requirement of respect for Humanity, we ask the Russian elites to leave Ukraine. From our democratic convictions, we urge governments to promote peace.

Pedro Jesús Teruel
“Kant-València”, director