1 maig / mayo / Mai / May

Kant-Gesellschaft     

Valencià / català

L’1 de maig venen publicades tres novetats: la convocatòria del col·loqui internacional per a doctorands i doctorandes de la Kant-Gesellschaft (València, 8-10 de novembre del 2023), la crida a comunicacions per al 14é congrés de la Kant-Gesellschaft (Bonn, 8-13 de setembre del 2024) i el web “Kant-2024” on es recullen els esdeveniments que tindran lloc per tot arreu el 2024, tri-centenari del naixement d’Immanuel Kant.

Castellano

El primero de mayo se publican tres novedades: el call for papers de las jornadas internacionales de doctorandos y doctorandas de la Kant-Gesellschaft (Valencia, 8-10 de noviembre de 2023), la convocatoria del 14º congreso de la Kant-Gesellschaft (Bonn, 8-13 de septiembre de 2024) y la página web “Kant-2024” donde se recogen los eventos que se celebrarán por todo el mundo el 2024, tricentenario del nacimiento de Immanuel Kant [actualizada el 06.12.2022 con la convocatoria del VI Congreso internacional de la SEKLE]. 

Deutsch

Am 1. Mai sind drei Neuigkeiten veröffentlicht: die Ausschreibung zum internationalen DoktorandInnen-Kolloquium der Kant-Gesellschaft (València, 8.-10. November 2023), den Aufruf zum XIV. Kongress der Kant-Gesellschaft (Bonn, 8.-13. September 2024) und die Webseite „Kant-2024“ mit der Veranstaltungen, die weltweit im 2024 zum 300. Geburtsjahr Immanuel Kants organisiert werden.

English

On May 1st are published three new items: the call for papers for the international predoctoral workshop of the Kant-Gesellschaft (València, November 8-10, 2023), the call for the 14th International Congress of the Kant-Gesellschaft (Bonn, September 8-13, 2024) and the website “Kant-2024” with the events that will take place worldwide in 2024 to mark the 300th year of Immanuel Kant’s birth.