Calendari

Seminari al voltant de la Crítica de la raó pura
Calendari any acadèmic 2021-2022

 

Dates previstes: divendres lectius, 10:00-12:00 h.

Lloc: Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, planta setena, seminari de Lògica i Filosofia de la Ciència.

Contacte: kantvalencia@uv.es.

 

 

© Centre internacional “Kant-València”.
    Darrera actualització: 27.11.2021.