Col·lecció editorial

“Cartografies filosòfiques” va néixer el 2022 com a col·lecció filosòfica de l’editorial Tirant lo Blanch. Inclou obres concernents la història de la filosofia i els seus problemes; presta especial atenció a les xarxes conceptuals de la modernitat i de l’època contemporània, així com a la filosofia clàssica alemanya. És l’òrgan editorial del grup de recerca “Kant-València”, arrelat al departament de filosofia de la Universitat de València.

 

 

Volum 1

Pedro Jesús Teruel i Óscar Cubo (eds.): Los años trepidantes de la filosofía / Die aufregenden Jahre der Philosophie. Estudios en torno a la filosofía clásica alemana, en memoria de Jacinto Rivera de Rosales / Beiträge zur Klassischen Deutschen Philosophie, im Andenken an Jacinto Rivera de Rosales

Amb assajos d’Ana Andaluz, Óscar Cubo, M. Jorge de Carvalho, Bernd Dörflinger, Félix Duque, Helmut Girndt, David Hereza, Otfried Höffe, Violetta L. Waibel, Claudio La Rocca, Gustavo Leyva, Amanda Núñez, Teresa Oñate, Jacinto Rivera de Rosales, Vicente Serrano, Thomas Sören Hoffmann, Pedro Jesús Teruel i Salvi Turró.

València: Tirant lo Blanch, 2022. Llengües: castellà i alemany. 496 pàgines. Format: llibre imprès, eBook. Portada, índex i selecció de lectura

 

 

 

Volum 2

Julius Ebbinghaus: Estudios acerca de la filosofía del derecho de Kant. Editat per Dieter Hüning i Óscar Cubo

València: Tirant lo Blanch, 2022. Llengua: castellà. 202 pàgines. Format: llibre imprès, eBook. Portada, índex i selecció de lectura

 

 

 

 

Volum 3

Leslie Stevenson: Animals, Humans, and Kant

València: Tirant lo Blanch, 2023. Llengua: anglès. 161 pàgines. Format: llibre imprès, eBook. Accés lliure amb llicència Gold Open Access    novetat  

 

Pròxima aparició:

Juan Arana (coord.): Concepciones antropológicas de los protagonistas de la revolución neurocientífica.

Elsa González & Juan Carlos Siurana (coords.): Inteligencia artificial. Concepto, alcance, retos

Nidesh Lawtoo: Homo mimeticus. Una nueva teoría de la imitación. Traducció de l’anglès: Jesús Valdés.

 

*   *   *

 

Col·lecció editorial “Cartografies filosòfiques”

Director: Pedro Jesús Teruel (Universitat de València)
Comitè científic: Ana Andaluz (Universidad Pontificia de Salamanca), Jesús Conill (Universitat de València, UV), Adela Cortina (UV), Óscar Cubo (UV), Alba Jiménez (Universidad Complutense de Madrid, UCM), Manuel Jiménez Redondo (UV), Claudio La Rocca (Università Degli Studi di Genova), Rogelio Rovira (UCM), Margit Ruffing (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), Nuria Sánchez Madrid (UCM), Sergio Sevilla (UV), Salvi Turró (Universitat de Barcelona), Violetta Waibel (Universität Wien)
Coordinador i traductor: Jesús Valdés (traductor i revisor d’estil)

 

    Hom pot remetre els manuscrits originals a
    Pedro Jesús Teruel (pedro.teruel@uv.es)
    Universitat de València, Departament de filosofia
    Avinguda Blasco Ibáñez, 30, 46010 València

 

© Grup de recerca “Kant-València”.
    Darrera actualització: 26.05.2023.